Please copy and visit
"https://sustainability.cci.com.tr"
address in one of the following
browsers.

Sürdürülebilirlik Raporu 2019
Sürdürülebilirlik, işimizin temel ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. 2019 sürdürülebilirlik performansımız hakkında daha fazla bilgi için aşağı kaydırın.
CEO'muzun Mesajı
Burak Başarır
Coca-Cola İçecek, CEO
Değerli Paydaşlarımız,

CCI’nın, yine hedeflerimiz doğrultusunda elde ettiğimiz başarılarla öne çıkan 2019 yılındaki performansımızı kapsayan 12. SürdürülebilirlikRaporunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Hesap verebilirliği ve doğruluğu temel değerleri olarak benimseyen CCI, 2009 yılından beri her yıl uluslararası standartlar doğrultusunda sosyal, çevresel ve ekonomik performansını kamuya açıklamaktadır. Bu raporlarda açıklanan bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımımızın, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak ve hedeflerimizi, başarılarımızı ve projelerimizi paylaşarak, şirketimiz ve paydaşlarımız için değer yarattığına inanıyorum.
Sürdürülebilirlikle İlgili Öne Çıkan Gelişmeler
Müşteriler & Tüketiciler
TCCC'nin iç denetçileri yıllık KORE değerlendirmeleri için denetimler yaptı.
Gıda güvenliği ve kalitesi denetimlerinden başarıyla geçtik
Merak Ettim Platformunu takip ettik
616,072
kullanıcının internet üzerinden
Sorularını yanıtladık
FSSC 22000 Standardı için üçüncü bir firmanın
bağımsız denetiminden geçtik.
Tüm fabrikalarda
FSSC 22000
Gıda Güvenliği Sertifikası aldık.
Düşük veya sıfır kalorili ve besin değeri yükseltilmiş ürünlere yatırım yaptık.
Cappy Atom ve Destek içeceklerini
Piyasaya sürdük
Field Pie Stok Takibi ve Fairshare Dağıtım Programları çalıştık
CCINext Satış Kanalı üzerinden
12,700 müşteriye
ulaştık
OE projeleri için Türkiye, Ürdün, Kazakistan, Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan ile çalıştık.
Tüm ülkelerde
2.09 milyon
USD
tasarruf ettik
Türkiye, Kazakistan ve Pakistan'da
5,700 müşteri
ile yüz yüze görüştük
Müşteri memnuniyeti skoru
10 puan arttı
Memnuniyet düzeylerini kontrol etmek için 214.151 giden arama gerçekleştirdik.
Müşteri Etkileşim Merkezi üzerinden
aramaların %86'sına ilk
20 saniye içinde yanıt vererek
90.000 müşteriye daha ulaştık
4. CCI İnovasyon Günü;
“İnovasyonun Kimyası ve Başarısızlık ve İnovasyon" etkinliğini gerçekleştirdik ve Anadolu Grubu'nun Bi' Fikir Festivali'ne katıldık.
CCI olarak festivale
en yüksek sayıda proje ile katılarak,
iki ödül kazandık ve
"En Başarılı Şirket" ödülünü aldık
Çalışanlar
CCI genelinde İnsan Hakları Politikasını ve "CCI'm Human" iletişim ve eğitim kampanyasını başlattık
CCI çalışanlarına
7,500 saatlik
insan hakları eğitimi verdik
Tedarikçi Kılavuz İlkelerine (SGP)uyum için tedarikçi denetimleri gerçekleştirdik
Faaliyet gösterilen
tüm ülkelerde SGP denetimlerinde
%89'luk bir başarı oranına
ulaştık
El Ele Güvenlik Programı 2.0 davranışsal güvenliğe odaklanarak yürütüldü.
İş Sağlığı ve Güvenliği performans skorumuz olan
Güvenlik Olgunluğu Endeksi (SMI) puanımızı %5,4 yükselttik
U30, Lider Kadınlar ve Accelerate Liderlik programlarını gerçekleştirdik. Çalışan bağlılığı anketinin
Çeşitlilik & Kapsayıcılık
grubu 2016 yılına göre
9 puan artışla sonuçlandı
2018 yılına kıyasla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri %26 oranında arttı.
2018 yılına kıyasla kaza sayısı
%12 azaltıldı
Çalışanlarımıza 67.506 saatlik S&G eğitimi verdik.
Fabrikalarımızın
%58'sinde
kazaya bağlı sıfır zaman kaybı
İki Yetenek Gelişim Forumu gerçekleştirdik ve yetenek havuzlarımızı gözden geçirdik.
Yetenek Hazırlığı Endeks Puanını (TRI)
%46'dan %53'e çıkardık.
Grup, Kazakistan, Pakistan ve Türkiye'de LT (Liderlik Ekibi) ve ELT (Yönetici Liderlik Ekibi) için Accelerate 2.0 programını başlattık.
Yoğun deneyime dayalı öğrenme ve koçluk ile
78 lider yetiştirdik
CCI Next Talent Programına yaklaşık 2000 başvuru yapıldı.
14 Next Talent
CCI'ya katıldı ve 2019 Aralık ayında yolculuklarına başladılar.
Çalışan Bağlılığı Anketi ("CCI'nın
Sesi) %85 katılımla gerçekleştirildi.
Bağlılık skoru 2016'ya
kıyasla 9 puan arttı.
Toplum
Azerbaycan'da Olimpik Hareketler Programı
Programa
15,000 yeni gencin
katılımı sağlandı
Paani - Pakistan'da Güvenli Su
İnisiyatifi
4 yeni filtreleme tesisi kurduk
100,000 yeni kişiye hizmet etmeye başladık
300'den fazla gönüllüyle Pakistan'da ülke çapında temiz ve yeşil hamlesi
100 kg'dan
fazla atık yönettik ve
50,000'den
fazla ağaç diktik
Kazakistan'da 3.2.1 Başla! Programı
Başvuran 143 öğrenci değerlendirildi.
En iyi başvurular çevresel projelerini desteklemek için proje yönetimi ve finans
becerisi düzeylerini yükselttikleri bir gelişim programına katıldılar.
CCI Gönüllülük Programı;
Turkey & Pakistan'da
1,080 gönüllü, 4,294 saat
15 şehirde 8 STK ile 11 gönüllülük faaliyeti
gerçekleştirdik.
Azerbaycan'da Yeni Nesil KOBİ Destek Projesi
%65'i kadın olan
2,000'den fazla
katılımcıya ulaşıldı.
Kazakistan'da The Coca-Cola Belestery Programı
2,014 kadına
yönetim eğitimi verildi, kazanan 10 kişiye 4,000 USD hibe verildi
Azerbaycan'da BM WEP
350 kadına daha eğitim verildi
Kız Kardeşim Projesi
Türkiye'de 10.833 kadına ve 500 mülteciye eğitim verildi.
71 yeni operasyonel mükemmellik (OE) projesiyle
142,3 milyon MJ
enerji
10,7 kilo ton CO2e emisyonu tasarrufu sağlandı
Türkiye için su yenileme oranı topluluk projeleri ile %159'a ulaştı.
Su yenileme programlarımız sayesinde Türkiye'de
5 milyar litre su
yenilendi
Suyumuzun %5,8'ini geri dönüştürdük ve yeniden kullandık (Türkiye'de %11). OE projeleriyle yedi
ülkede
128,593 m3 su
tasarrufu sağladık
Değer zincirindeki verimlilik ve optimizasyon çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de CO2 emisyonunda 360 kilo tonluk azalma sağlandı
30 milyon ağacın
emdiği oranda CO2 emisyonunun atmosfere karışması önlendi
Türkiye'de yeni satın alınan HFC içermeyen soğuk içecek ekipmanlarının oranı %98,9'a ulaştı
(yedi ülkede %37,9)
Yedi ülkede CO2 emisyonlarını
9300 ton
azalttık; bu miktar
775,000 ağacın atmosferden emdiği CO2 miktarına eşittir.
İzmir Fabrikamızdaki aydınlatma ve post-mix hattının enerji ihtiyacını %100 temiz enerji kaynaklarından elde ettik.
Çalışanlarımıza
5,639 saatlik
çevre eğitimi verdik
Üretim tesislerimizde %99'a varan Atık Geri Kazanım Oranlarına ulaştık.
98,1 % Turkiye'de
97,0 % Kırgızistan'da
97,6 % Pakistan'da
99,0 % Azerbaycan'da
89,0 % Ürdün'de
93,3 % Kazakistan'da
77,6 % Tacikistan'da
Enerji Yönetim Cihazına sahip soğuk içecek ekipmanın oranı %89,2'ye ulaştı (yedi ülkede %48,2).
525,6 GWh enerji tasarrufu sağlayarak
yedi ülkede 85,6 kilo ton CO2 emisyonunu önledik;
7,1 milyon ağacın
atmosferden emdiği
CO2 miktarına eşittir.